top of page

NASI EKSPERCI

Swoje doświadczenie zdobywali i nadal zdobywają podczas pracy w organach administracji państwowej, publicznej oraz podmiotach, których statutowym zadaniem jest przetwarzanie informacji niejawnych i ich ochrona. Podczas swojej kariery zawodowej stworzyli wiele systemów ochrony informacji niejawnych oraz zbudowali nowoczesne Kancelarie Tajne i Niejawne, które oprócz przechowywania dokumentów niejawnych mają możliwość przetwarzania ich we własnych systemach teleinformatycznych.

Z racji swojej pracy zawodowej w sposób naturalny współpracują z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego oraz teleinformatycznego. Posiadają również szerokie doświadczenie pełniąc funkcje Pełnomocników Ochrony, pracowników Pionu Ochrony jak i Administratorów Systemu.

Image by Andrew Neel
Image by Joshua Ness

Nasi eksperci legitymują się odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa uprawniającymi do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE włącznie oraz NATO TOP SECRET, TOP SECRET UE/EU TOP SECRET oraz ESA TOP SECRET. Poza tym posiadają zaświadczenie o szkoleniu przeprowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

ppłk rezerwy

- studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim,

- Radca prawny Okręgowej Izby Radców w Warszawie,

- wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,

- w latach 1997-2012 funkcjonariusz w Urzędzie Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- w latach 2002-2004 Zastępca Dyrektora w Urzędzie ds. Kombatantów.

 

  • legitymuje się ponad 24 letnim doświadczeniem w instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa związanych z  szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

  • w swojej karierze zawodowej zajmowała szereg stanowisk specjalistycznych i kierowniczych, w tym w pionie kadrowym, szkoleniowym i audycie.

  • wykładowca i prelegent na  wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu narodowemu, bezpieczeństwu biznesu oraz  ochronie informacji niejawnych i danych osobowych, między innymi w ramach zagadnień związanych z metodyką prowadzenia postępowań sprawdzających, a także kontroli wewnętrznej.

Aktualnie, prowadzi  własną kancelarie prawną,  specjalizuje się w zakresie spraw administracyjnych – w tym wszelkich pragmatyk służbowych, spraw pracowniczych z uwzględnieniem  postępowań dyscyplinarnych służbowych i cywilnych oraz spraw związanych z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych w zakresie procedur odwoławczych.

 

Dodatkowo legitymuje się przygotowaniem pedagogicznym uprawniającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych.

 

ALEKSANDRA KARNICKA

Radca Prawny

GRZEGORZ STEFAN

Pełnomocnik Ochrony

kpt. rezerwy

Wieloletni funkcjonariusz Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmujący się bezpieczeństwem przemysłowym w tym prowadzeniem postępowań sprawdzających wobec podmiotów ubiegających się o świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o wydanie poświadczeń bezpieczeństwa.

Legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” (krajowe, NATO, Unia Europejska, ESA) oraz zaświadczeniami o przebytych kursach na pełnomocnika ochrony, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów niejawnych

IMG_3199-1_edited.jpg
IMG_0766_edited.jpg

KAROL KIJ

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji;

Administrator Systemu

Karol-Kij-m_edited.jpg
  • Absolwent oraz wykładowca Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. 

  • Wykładowca na Uniwersytecie Białostockim na kierunku Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym.

 

Posiada ponad 10 lat doświadczenia związanego z bezpieczeństwem informacji niejawnych.

Legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” (krajowe, NATO, Unia Europejska, ESA) oraz zaświadczeniami o przebytych kursach na pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów niejawnych.

 

Jako aktywna i przedsiębiorcza osoba wciąż poszukuje nowych źródeł wiedzy i możliwości rozwoju.

bottom of page