Swoje doświadczenie zdobywali i nadal zdobywają podczas pracy w organach administracji państwowej, publicznej oraz podmiotach, których statutowym zadaniem jest przetwarzanie informacji niejawnych i ich ochrona. Podczas swojej kariery zawodowej stworzyli wiele systemów ochrony informacji niejawnych oraz zbudowali nowoczesne Kancelarie Tajne i Niejawne, które oprócz przechowywania dokumentów niejawnych mają możliwość przetwarzania ich we własnych systemach teleinformatycznych.

Z racji swojej pracy zawodowej w sposób naturalny współpracują z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego oraz teleinformatycznego. Posiadają również szerokie doświadczenie pełniąc funkcje Pełnomocników Ochrony, pracowników Pionu Ochrony jak i Administratorów Systemu.

Nasi eksperci legitymują się odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa uprawniającymi do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE włącznie oraz NATO TOP SECRET, TOP SECRET UE/EU TOP SECRET oraz ESA TOP SECRET. Poza tym posiadają zaświadczenie o szkoleniu przeprowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

mgr, inspektor Policji w stanie spoczynku (28 lat służby)

Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Przez 8 lat był Naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego KGP. 

 

Był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Sekretariatu Generalnego Rady UE w Brukseli oraz Europolu w Hadze i Grupy Doradczej ds. CBRN w Komisji Europejskiej w Brukseli.

W latach 2010-2012 był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

W tym czasie był m.in.:

• Sekretarzem Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych (MZdsZT),

• Sekretarzem Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r., a następnie koordynatorem zabezpieczenia wszystkich spotkań organizowanych centralnie,

• Kierownikiem Międzyresortowego Zespołu Zadaniowego do spraw implementacji Planu Działania UE w obszarze CBRN oraz opracowania programu przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia w zakresie CBRN, w tym o charakterze terrorystycznym (CBRN oznacza zagrożenia o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym).

• Zastępcą Kierownika Zespołu Zadaniowego  do spraw wypracowania metodologii oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał. 

 

Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl, Narodowego Programu Antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej  oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN.

Wykładał problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w  Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W latach 2012-2019 był Dyrektorem Regionalnym w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych. 

NOWOŚĆ - SZKOLENIA OBRONNE >>

OIN

KIS S.C.

ul. Wilcza 15, lok. 14

00-538 Warszawa

tel. 22 620 06 38 

mobile: 728 711 933

kontakt w sprawie szkoleń:

nr tel. 601 284 209

mail: dariusz.d@oin-kis.pl

napisz do nas >>

© 2019 by OIN-KiS S.C. | polityka prywatności