top of page

O FIRMIE

Image by Debby Hudson

Jesteśmy grupą osób, których połączyła pasja, a praca jest dla nas przyjemnością. Naszym głównym celem jest zadowolenie klienta. Zdobyta na przełomie kilkunastu lat wiedza oraz doświadczenie pozwalają nam na oferowanie usług na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie przy realizacji przedsięwzięć, których przedmiotem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo informacji w tym bezpieczeństwo przemysłowe

 

Swoje doświadczenia zdobywaliśmy podczas wieloletniej pracy w podmiotach, których działalność opiera się na ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych a także tworząc struktury związane z prawem telekomunikacyjnym ze szczególnym naciskiem na wywiązywanie się podmiotów prawa telekomunikacyjnego z nałożonych na nie obowiązków względem państwa w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Nasi eksperci legitymują się odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa uprawniającymi ich do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE włącznie oraz NATO TOP SECRET, TOP SECRET UE/EU TOP SECRET oraz ESA TOP SECRET. Poza tym posiadają zaświadczenie o szkoleniu przeprowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Nasza kadra to wysoko wykwalifikowane osoby, które często brały udział jako prelegenci w Kongresach z zakresu bezpieczeństwa informacji a także Konferencjach związanych z ochroną informacji niejawnych.

 

Outsourcing Informacje Niejawne – Kancelarie i Szkolenia s.c. jest podmiotem, którego głównym celem jest pomoc firmom z branż m.in. telekomunikacyjnych, ochrony osób i mienia, budowlanych, energetycznych, paliwowych i wielu innym odnaleźć się w gąszczu często niezrozumiałych dla nich przepisów, które można dostosować do aktualnie panującego zapotrzebowania na rynku.

Istnieje szereg rozwiązań, które otwierają możliwości dla firm, które przejawiają zainteresowanie zaistnienia na rynku public, ale odchodzą od tego z uwagi na często brak wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Image by Helloquence
Image by Samuel Zeller

Posiadamy nowoczesną Kancelarię Niejawną, z możliwością przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz NATO RESTRICTED, której struktura organizacyjna pozwala na jej outsourcing (wynajem) innym podmiotom, które nie mają możliwości ani potencjału logistycznego i lokalowego na wybudowanie we własnych siedzibach tego typu kancelarii. Na wyposażeniu Kancelarii Niejawnej znajduje się nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z projektami, kosztorysami oraz ich wydruk w kolorze za pomocą drukarek i plotera w rozmiarach od A4 do A1 włącznie.

 

Poza tym współpracujemy z podmiotem legitymującym się świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE oraz III stopnia do klauzuli NATO SECRET i SECRET UE/EU SECRET, którego Kancelaria Tajna została zorganizowana w sposób umożliwiający outsourcing tego pomieszczenia. W efekcie można w niej przetwarzać informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE, TAJNE i POUFNE

 

Pomagamy wszystkim zainteresowanym w dostosowaniu ich firm do wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych korygując je do specyfiki prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej. 

 

Nasi eksperci prowadzą bardzo ciekawe szkolenia wymagane ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych a także w przypadku zainteresowania innego rodzaju szkoleniem jesteśmy w stanie „uszyć na miarę” szkolenie wymagane sytuacją dla każdej instytucji i organizacji.

Generalną naszą dewizą jest indywidualne podejście do klienta, profesjonalizm oraz pełna dyskrecja.

bottom of page