POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. 

2. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

OIN

KIS S.C.

ul. Wilcza 15, lok. 14

00-538 Warszawa

tel. 22 620 06 38 

mobile: 728 711 933;

695 206 495

 

napisz do nas >>

 

© 2019 by OIN-KiS S.C. | polityka prywatności